PRODUSE ŞI PROGRAME COMPLETE DE TRATAMENT PENTRU DEZINCRUSTAREA ŞI CURĂŢIREA cazanelor, schimbătoarelor de căldură şi circuitelor aferente e.t.c. Produsele pot fi utilizate în sistemele din centrale termice sau de termoficare, puncte termice, instalaţii industriale de mare capacitate.

S.C. EDICHIM S.R.L. vă propune tratamente chimice prin PRODUSE ŞI PROGRAME COMPLETE DE TRATAMENT PENTRU DEZINCRUSTAREA ŞI CURĂŢIREA cazanelor, schimbătoarelor de căldură şi circuitelor aferente. Produsele sunt astfel formulate încât nu atacă materialul din care este făcut utilajul (cazanul sau schimbătorul) sau garniturile. Modul de realizare presupune un efort mult mai mic, un timp scurt şi cu costuri mici, si cu un efect foarte bun.Pot fi utilizate în sistemele din centrale termice sau de termoficare, puncte termice, instalaţii industriale de mare capacitate.

 

Informaţii pe larg în PREZENTARE TRATAMENT PENTRU DEZINCRUSTARE ŞI CURĂŢIRE pentru cazane, schimbătoare de căldură şi circuite aferente.

NOTĂ: Tratamentele se aplică conform programelor recomandate mai sus sau conform necesităţilor impuse de situaţiile apărute pe parcursul tratamentului şi stabilite prin programele zilnice de tratament efectuate de specialiştii care asigură asistenţa tehnică.

Programul de tratament pentru curăţirea chimică foloseşte următoarele:

Soluţie de curăţire, modul de preparare va fi următorul:
  Apă    60 ÷ 70%
Se va folosi apa netratată şi nu apa tratată, care are pH mare
  Inhibitor de crustă şi coroziune EDIROM ICR 3   3%
  EDIROM DISPERSANT 3D     3 ÷ 6%
  Inhibitor de crustă şi coroziune EDIROM ICR 3A   20÷30%
 
Neutralizare Soluţie de curăţire:
  Inhibitor stabilizant EDIROM ICR 3S    
       
Soluţie de pasivare, modul de preparare va fi următorul:
  Apă   60%
  Inhibitor de crustă şi coroziune EDIROM ICR 3    10%
  EDIROM DISPERSANT 3D   10%
  Inhibitor stabilizant EDIROM ICR 3S   20%

Compoziţia, concentraţia şi cantitatea soluţiilor de tratament se stabileşte pentru fiecare caz în parte.INHIBITOR DE CRUSTĂ ŞI COROZIUNE - EDIROM ICR 3

Fisa tehnica Deschide document PDF
Brevet invenţie O.S.I.M. nr.111792 C1  
PREZENTARE
Inhibitorul de crustă şi coroziune - EDIROM ICR3 este un amestec sinergetic sub formă lichidă pe bază de polimeri,fosfor organic-anorganic şi alţi componenţi activi cu funcţii bine determinate în acţiunea de protecţie a suprafeţelor metalice din circuitele apelor de răcire.
Inhibitorul de crustă şi coroziune - EDIROM ICR3 este un produs complex cu alcalinitate medie conţinând: 80% inhibitor, 10% dispersant, 10% biocid. Compozitia acestui inhibitor constă dintr-un amestec de compuşi polimerici, organici, anorganici şi săruri amoniacale de zinc.

DOMENII DE UTILIZARE
Inhibitorul de crustă şi coroziune - EDIROM ICR3 este utilizat în tratamentul şi condiţionarea apei din circuitele de răcire sau de încălzire industrială ale combinatelor chimice, petrochimice, CET-uri etc, precum şi în cele de uz casnic, în vederea protecţiei utilajelor fabricate din oţel-carbon, oţel inoxidabil, alamă etc.
Are rol de a împiedica depunerile de cruste şi de a dizolva crustele vechi de pe suprafeţele circuitelor, are rol de a proteja instalaţiile împotriva coroziunii prin formarea unei pelicule anticorosive care se fixează la suprafaţa metalică şi schimbarea potenţialului electrochimic al apei.
Are efect detergent şi de menţinere în suspensie a precipitatelor existente sau formate şi antrenarea suspensiilor. De asemenea are efect în distrugerea şi împiedicarea formării de microorganisme, alge, ciuperci etc.
Compoziţia, concentraţia şi cantitatea soluţiilor de tratament se stabileşte pentru fiecare caz în parte.


INHIBITOR DE CRUSTĂ ŞI COROZIUNE - EDIROM ICR 3A

Fisa tehnica Deschide document PDF
Brevet invenţie O.S.I.M. nr.111792 C1  
PREZENTARE
Inhibitorul de crustă şi coroziune - EDIROM ICR3A este este un produs complex cu pH acid care conţie o componentă acidă, componente aminice si dispersant. Compoziţia acestui produs constă dintr-un amestec de compusi organici si anorganici.

DOMENII DE UTILIZARE
Inhibitorul de crustă şi coroziune - EDIROM ICR3A este utilizat în tratamentul şi condiţionarea apei din circuitele de răcire sau de încălzire industrială ale combinatelor chimice, petrochimice, CET etc, precum şi în cele de uz casnic, fabricate din materiale de oţel-carbon, oţel inoxidabil, alamă etc.
Are rol de dezincrustare a circuitelor cu apă de recirculare, în scopul dizolvării crustelor carbonatice vechi şi rol de conditionare a apelor din circuitele de răcire/încălzire realizând impiedicarea formării depunerilor noi de cruste prin componenta acidă şi o protecţie a circuitului împotriva coroziunii prin componentele aminice, precum şi menţinerea în suspensie a particulelor desprinse pentru îndepărtarea lor.
Compoziţia, concentraţia şi cantitatea soluţiilor de tratament se stabileşte pentru fiecare caz în parte.


EDIROM DISPERSANT 3D

Fisa tehnica Deschide document PDF
Brevet invenţie O.S.I.M. nr.111792 C1  
PREZENTARE
Produsul EDIROM DISPERSANT 3D este un amestec sub formă lichidă pe bază de polimeri organici şi alţi componenţi activi cu rol în curăţirea şi menţinerea în suspensie a particulelor insolubile, împiedicând fenomenul de fulling şi de depunere a mâlurilor în instalatiile de răcire cu apă recirculată.

DOMENII DE UTILIZARE
Produsul EDIROM DISPERSANT 3D este utilizat în tratamentul şi condiţionarea apei din circuitele de răcire sau de încălzire industrială ale combinatelor chimice, petrochimice, CET-uri etc, precum şi în cele de uz casnic, fabricate din oţel-carbon, oţel inoxidabil, alamă etc.
Are rol în curăţirea şi menţinerea în suspensie a particulelor insolubile, împiedicând fenomenul de fulling şi de depunere a mâlurilor în instalatiile de răcire cu apă recirculată care ar putea obtura circuitele.
Compoziţia, concentraţia şi cantitatea soluţiilor de tratament se stabileşte pentru fiecare caz în parte.


INHIBITOR STABILIZANT - EDIROM ICR 3S

Fisa tehnica Deschide document PDF
Brevet invenţie O.S.I.M. nr.111792 C1  
PREZENTARE
INHIBITORUL STABILIZANT - EDIROM ICR 3S este un produs pe bază de compuşi anorganici cu rol de stabilizare a sistemelor după tratamentul cu INHIBITOR DE CRUSTĂ ŞI COROZIUNE - EDIROM ICR 3A în circuitele de răcire cu apă recirculată, precum şi de neutralizare a soluţiilor de curăţare a crustelor.

DOMENII DE UTILIZARE
Produsul INHIBITOR STABILIZANT - EDIROM ICR 3S este utilizat în tratamentul şi condiţionarea apei din circuitele de răcire sau de încălzire industrială ale combinatelor chimice, petrochimice, CET-uri etc, precum şi în cele de uz casnic, fabricate din oţel-carbon, oţel inoxidabil, alamă etc.
Are rol de stabilizare a sistemelor după tratamentul cu INHIBITOR DE CRUSTĂ ŞI COROZIUNE - EDIROM ICR 3A în circuitele de răcire cu apă recirculată, precum şi de neutralizare a soluţiilor de curăţare a crustelor.
Compoziţia, concentraţia şi cantitatea soluţiilor de tratament se stabileşte pentru fiecare caz în parte.

Produsele sunt utilizate numai în scopuri profesionale, de către operatori special instruiţi, respectând prevederile din Fişa cu date de securitate a produsului.

Prin respectarea acestor concentraţii sau prin neutralizarea soluţiilor de tratament (pentru EDIROM ICR3A), purjarea apelor tratate cu acest produs se poate face direct în receptorii naturali sau în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare deoarece se respectă limitele de încărcare cu poluanţi prevăzute în Normativele NTPA-001/2002 şi NTPA-002/2002 (Anexele nr. 2 şi 3 la Hotărârea de Guvern nr. 188 din 28 februarie 2002, modificată cu Hotărârea de Guvern nr. 352 din 21 aprilie 2005).

Produsele se ambalează în recipiente din material plastic, perfect etanşe, în bună stare, curate şi uscate.
Ambalajele sunt cu regim de restituire, fiind refolosibile.
Tot timpul ambalajele cu produs se păstrează bine închise. Manipularea ambalajelor cu produs se face cu atenţie, fără a fi trântite.

Produsele au o valabilitate de 12 luni de la data fabricaţiei, în ambalajul original şi în condiţiile de manipulare, depozitare, conservare şi transport prevăzute în Fişa tehnică.

Toate operaţiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare şi eliminare în condiţii de siguranţă se vor realiza respectând cu stricteţe normele de prevenire şi stingere a incendiilor, normele de protecţia muncii şi igienă sanitară şi normele de protecţia mediului; date detaliate se găsesc în Fişa cu date de securitate a produsului.

 

Va recomandam cu caldura si serviciile partenerilor nostrii: Fotograf Nunta Bucuresti, Formatie Nunta Bucuresti, Dj Nunta Targoviste, Cazare Targoviste, Cazare Titu, Cover Band Bucuresti.

EDICHIM S.R.L. GĂEŞTI
Str. Nicolae Titulescu, Nr. 23B
Oraş GĂEŞTI, Judeţul Dâmbovţta
[email protected]
tel. 0245 713 365
      0245 710 721
      0371 088 666
fax. 0245 713 357
       0245 713 365

Aboneaza-te la stiri
Fii informat despre produsele si promotiile EDICHIM