PRODUSE ŞI PROGRAME COMPLETE DE TRATAMENT PENTRU CONDIŢIONAREA APEI RECIRCULATE din sistemele de răcire sau de încălzire industriale. Produsele pot fi utilizate în sistemele din centrale termice sau de termoficare, combinate chimice, petrochimice, îngrăsăminte chimice, fabrici de celuloza, hartie, cauciuc, bere şi alte unităţi.

Se poate utiliza în sisteme deshise, semiînchise sau închise, cu tiraj natural sau cu tiraj forţat, putând fi de mari dimensiuni sau de dimensiuni mai reduse.

Acestea pot fi turnuri hiperbolice cu tiraj natural, turnuri tip HAMMON cu tiraj forţat sau turnuri metalice eficiente cu tiraj forţat.

INHIBITOR DE CRUSTĂ ŞI COROZIUNE - EDIROM ICR 3  

Fisa tehnica Deschide document PDF
Brevet invenţie O.S.I.M. nr.111792 C1  
PREZENTARE
Inhibitorul de crustă şi coroziune - EDIROM ICR3 este un amestec sinergetic sub formă lichidă pe bază de polimeri,fosfor organic-anorganic şi alţi componenţi activi cu funcţii bine determinate în acţiunea de protecţie a suprafeţelor metalice din circuitele apelor de răcire.
Inhibitorul de crustă şi coroziune - EDIROM ICR3 este un produs complex cu alcalinitate medie conţinând: 80% inhibitor, 10% dispersant, 10% biocid. Compozitia acestui inhibitor constă dintr-un amestec de compuşi polimerici, organici, anorganici şi săruri amoniacale de zinc.

DOMENII DE UTILIZARE
Inhibitorul de crustă şi coroziune - EDIROM ICR3 este utilizat în tratamentul şi condiţionarea apei din circuitele de răcire sau de încălzire industrială ale combinatelor chimice, petrochimice, CET-uri etc, precum şi în cele de uz casnic, în vederea protecţiei utilajelor  fabricate din oţel-carbon, oţel inoxidabil, alamă etc.
Are rol de a împiedica depunerile de cruste şi de a dizolva crustele vechi de pe suprafeţele circuitelor, are rol de a proteja instalaţiile împotriva coroziunii prin formarea unei pelicule anticorosive care se fixează la suprafaţa metalică şi schimbarea potenţialului electrochimic al apei.
Are efect detergent şi de menţinere în suspensie a precipitatelor existente sau formate şi antrenarea suspensiilor. De asemenea are efect în distrugerea şi împiedicarea formării de microorganisme, alge, ciuperci etc.
Concentraţia optimă de lucru a inhibitorului de crustă şi coroziune - EDIROM ICR 3 în apa recirculată variază între limitele de 20÷80 mg/l în funcţie de valoarea indicelui de concentrare al apei recirculate, indicele optim trebuie sa se încadreze intre 2÷4, când consumul de inhibitor este economic.


INHIBITOR DE CRUSTĂ ŞI COROZIUNE - EDIROM ICR 3A

Fisa tehnica Deschide document PDF
Brevet invenţie O.S.I.M. nr.111792 C1  
PREZENTARE
Inhibitorul de crustă şi coroziune - EDIROM ICR3A este este un produs complex cu pH acid care conţie o componentă acidă, componente aminice si dispersant. Compoziţia acestui produs constă dintr-un amestec de compusi organici si anorganici.

DOMENII DE UTILIZARE
Inhibitorul de crustă şi coroziune - EDIROM ICR3A este utilizat în tratamentul şi condiţionarea apei din circuitele de răcire sau de încălzire industrială ale combinatelor chimice, petrochimice, CET etc, precum şi în cele de uz casnic, fabricate din materiale de oţel-carbon, oţel inoxidabil, alamă etc.
Are rol de dezincrustare a circuitelor cu apă de recirculare, în scopul dizolvării crustelor carbonatice vechi şi rol de conditionare a apelor din circuitele de răcire/încălzire realizând impiedicarea formării depunerilor noi de cruste prin componenta acidă şi o protecţie a circuitului împotriva coroziunii prin componentele aminice, precum şi menţinerea în suspensie a particulelor desprinse pentru îndepărtarea lor.
Compoziţia, concentraţia şi cantitatea soluţiilor de tratament se stabileşte pentru fiecare caz în parte.


EDIROM DISPERSANT 3D

Fisa tehnica Deschide document PDF
Brevet invenţie O.S.I.M. nr.111792 C1
PREZENTARE
Produsul EDIROM DISPERSANT 3D este un amestec sub formă lichidă pe bază de polimeri organici şi alţi componenţi activi cu rol în curăţirea şi menţinerea în suspensie a particulelor insolubile, împiedicând fenomenul de fulling şi de depunere a mâlurilor în instalatiile de răcire cu apă recirculată.

DOMENII DE UTILIZARE
Produsul EDIROM DISPERSANT 3D este utilizat în tratamentul şi condiţionarea apei din circuitele de răcire sau de încălzire industrială ale combinatelor chimice, petrochimice, CET-uri etc, precum şi în cele de uz casnic, fabricate din oţel-carbon, oţel inoxidabil, alamă etc.
Are rol în curăţirea şi menţinerea în suspensie a particulelor insolubile, împiedicând fenomenul de fulling şi de depunere a mâlurilor în instalatiile de răcire cu apă recirculată care ar putea obtura circuitele.
Concentraţia optimă de lucru a produsului EDIROM DISPERSANT 3D în apa recirculată variază între limitele de 2√∑20 mg/l în funcţie de funcţie de evoluţia parametrilor apei de răcire (creşteri peste limite ale durităţii, alcalinităţii, temperaturilor, concentraţiei de suspensii solide).


EDIROM BIODISPERSANT 3D

Fisa tehnica Deschide document PDF
Brevet invenţie O.S.I.M. nr.111792 C1
PREZENTARE
Produsul EDIROM BIODISPERSANT 3D este un amestec sub formă lichidă pe bază de polimeri organici şi alţi componenţi activi cu rol pentru curăţirea circuitelor de depunerile de natura anorganică şi microbiologică şi mentinerea in suspensie a acestora, împiedicând depunerea mâlurilor în instalatiile de răcire cu apă recirculată.

DOMENII DE UTILIZARE
Produsul EDIROM BIODISPERSANT 3D este utilizat în tratamentul şi condiţionarea apei din circuitele de răcire sau de încălzire industrială ale combinatelor chimice, petrochimice, CET-uri etc, precum şi în cele de uz casnic, fabricate din oţel-carbon, oţel inoxidabil, alamă etc.
Are rol pentru curăţirea circuitelor de depunerile de natura anorganică şi microbiologică formate în timp sau rezultate în urma biocidărilor şi mentinerea in suspensie a acestora, împiedicând depunerea mâlurilor în instalatiile de răcire cu apă recirculată care ar putea obtura circuitele şi eliminarea lor prin purje.
Concentraţia optimă de lucru a produsului EDIROM BIODISPERSANT 3D în apa recirculată variază între limitele de 2√∑20 mg/l în funcţie de funcţie de evoluţia parametrilor apei de răcire (creşteri peste limite ale durităţii, alcalinităţii, temperaturilor, concentraţiei de suspensii solide şi de substanţe organice).


EDIROM DISPERSANT PP

Fisa tehnica Deschide document PDF
Brevet invenţie O.S.I.M. nr.111792 C1  
PREZENTARE
Produsul EDIROM DISPERSANT PP ‚Äď DISPERSANT PENTRU PRODUSE PETROLIERE este un amestec sub formă lichidă pe bază de polimeri organici şi alţi componenţi activi cu rol în eliminarea produselor petroliere din instalatiile de răcire cu apă recirculată.

DOMENII DE UTILIZARE
Produsul EDIROM DISPERSANT PP este utilizat în tratamentul şi condiţionarea apei din circuitele de răcire sau de încălzire industrială ale combinatelor chimice, petrochimice, CET-uri etc, fabricate din oţel-carbon, oţel inoxidabil, alamă etc.
Are rol în eliminarea produselor petroliere care pot apărea în instalatiile industriale de răcire cu apă recirculată prin dispersarea acestora, precum şi a altor substanţe de natură organică.
Concentraţia optimă de lucru a produsului EDIROM DISPERSANT PP în apa recirculată variază între limitele de 5√∑50 mg/l în funcţie de evoluţia concentraţiei de substanţe organice în apa de răcire (creştere peste limita de 50 mg/litru a concentraţiei de substanţe organice în apa de răcire impune începerea tratamentului de avarie).


EDIROM ACTIV-CLOR

Fisa tehnica Deschide document PDF
Brevet invenţie O.S.I.M. nr.111792 C1  
PREZENTARE
Produsul EDIROM ACTIV-CLOR este un produs pe bază de compuşi anorganici şi organici cu brom care are rol de activare a ionului Cl- în apa de recirculare, provenit de la hipoclorit.

DOMENII DE UTILIZARE
Produsul EDIROM ACTIV-CLOR este utilizat în tratamentul şi condiţionarea apei din circuitele de răcire sau de încălzire industrială ale combinatelor chimice, petrochimice, CET-uri etc, precum şi în cele de uz casnic, fabricate din oţel-carbon, oţel inoxidabil, alamă etc.
Are rol de activare a ionului Cl- în apa de recirculare, provenit de la hipoclorit.


EDIROM BIO A

Fisa tehnica Deschide document PDF
Brevet invenţie O.S.I.M. nr.111792 C1  
PREZENTARE
Produsul EDIROM BIO A este un biocid neoxidant pe bază de compuşi de cupru cu actiune bactericidă, antialge în circuitele de răcire cu apă recirculată având drept scop menţinerea în sistem a unei concentraţii cât mai mici de germeni. Polimerul şi dispersantul conţinut în produs are rolul de a spăla şi de a menţine în suspensie particulele de microbiologie distrusă în urma biocidării pentru a evita apariţia fenomenului de fulling microbiologic.

DOMENII DE UTILIZARE
Produsul EDIROM BIO A este utilizat în tratamentul şi condiţionarea apei din circuitele de răcire sau de încălzire industrială ale combinatelor chimice, petrochimice, CET-uri etc, precum şi în cele de uz casnic, fabricate din oţel-carbon, oţel inoxidabil, alamă etc.
Are rol de menţinere în sistem a unei concentraţii cât mai mici de germeni datorită compuşilor pe bază de cupru care împiedică dezvoltarea florei bacteriene, cât şi a algelor. Polimerul şi dispersantul conţinut în produs are rolul de a spăla şi de a menţine în suspensie particulele de microbiologie distrusă în urma biocidării pentru a evita apariţia fenomenului de fulling microbiologic.
Tratamentul biologic pentru apele de răcire este un tratament discontinuu, respectiv tratament în doze şoc foarte puternice de biocizi combinaţi, la intervale regulate, când nivelul NTG a depasit limitele de 100.000 (105) germeni, dar nu a avut loc o infestare masivă, peste 10.000.000 (107) germeni; în urma tratamentului de biocidare se reduc brusc valorile sub 5.000 (5 x 103) datorită atacului cu biocizi, curăţirea instalaţiei cu EDIROM BIODISPERSANT 3D si EDIROM DISPERSANT 3D şi prin purje masive, astfel sistemul se pregăteşte pentru o nouă perioadă. Totodată tratamentul şoc nu permite creerea imunităţii materialului microbiologic, ceea ce ar duce la ineficientizarea tratamentului.
Concentraţia optimă de lucru a produsului EDIROM BIO A în apa recirculată variază între limitele de 5÷100 mg/l calculată la cantitatea totală de apă din sistem, în funcţie de evoluţia numărului total de germeni – NTG şi de concentraţia de substanţe organice în apa de răcire.


EDIROM BIO B

Fisa tehnica Deschide document PDF
Brevet invenţie O.S.I.M. nr.111792 C1  
PREZENTARE
Produsul EDIROM BIO B este un biocid oxidant pe bază de compuşi organici cu brom cu actiune bactericidă, antialge în circuitele de răcire cu apă recirculată având drept scop menţinerea în sistem a unei concentraţii cât mai mici de germeni. Polimerul şi dispersantul conţinut în produs are rolul de a spăla şi de a menţine în suspensie particulele de microbiologie distrusă în urma biocidării pentru a evita apariţia fenomenului de fulling microbiologic.

DOMENII DE UTILIZARE
Produsul EDIROM BIO B este utilizat în tratamentul şi condiţionarea apei din circuitele de răcire sau de încălzire industrială ale combinatelor chimice, petrochimice, CET-uri etc, precum şi în cele de uz casnic, fabricate din oţel-carbon, oţel inoxidabil, alamă etc.
Are rol de menţinere în sistem a unei concentraţii cât mai mici de germeni datorită compuşilor organici cu brom care împiedică dezvoltarea florei bacteriene, cât şi a algelor. Polimerul şi dispersantul conţinut în produs are rolul de a spăla şi de a menţine în suspensie particulele de microbiologie distrusă în urma biocidării pentru a evita apariţia fenomenului de fulling microbiologic.
Tratamentul biologic pentru apele de răcire este un tratament discontinuu, respectiv tratament în doze şoc foarte puternice de biocizi combinaţi, la intervale regulate, când nivelul NTG a depasit limitele de 100.000 (105) germeni, dar nu a avut loc o infestare masivă, peste 10.000.000 (107) germeni; în urma tratamentului de biocidare se reduc brusc valorile sub 5.000 (5 x 103) datorită atacului cu biocizi, curăţirea instalaţiei cu EDIROM BIODISPERSANT 3D si EDIROM DISPERSANT 3D şi prin purje masive, astfel sistemul se pregăteşte pentru o nouă perioadă. Totodată tratamentul şoc nu permite creerea imunităţii materialului microbiologic, ceea ce ar duce la ineficientizarea tratamentului.
Concentraţia optimă de lucru a produsului EDIROM BIO B în apa recirculată variază între limitele de 5÷100 mg/l calculată la cantitatea totală de apă din sistem, în funcţie de evoluţia numărului total de germeni – NTG şi de concentraţia de substanţe organice în apa de răcire.

EDIROM BIO C

Fisa tehnica Deschide document PDF
Brevet invenţie O.S.I.M. nr.111792 C1  
PREZENTARE
Produsul EDIROM BIO C este un biocid pe bază de săruri cuaternare de amoniu şi glutaraldehidă în soluţie apoasă cu spectru larg de acţiune antibactericidă, antialge în circuitele de răcire cu apă recirculată având drept scop menţinerea în sistem a unei concentraţii cât mai mici de germeni. Este în special activ în controlul bacteriilor care formează mâl biologic, reducătoare de sulfat, heterotrofice şi bacteriilor asociate fierului, precum şi împotriva algelor, ciupercilor şi altor forme microbiologice.

DOMENII DE UTILIZARE
Produsul EDIROM BIO C este utilizat în tratamentul şi condiţionarea apei din circuitele de răcire sau de încălzire industrială ale combinatelor chimice, petrochimice, CET-uri etc, precum şi în cele de uz casnic, fabricate din oţel-carbon, oţel inoxidabil, alamă etc.
Are rol de menţinere în sistem a unei concentraţii cât mai mici de germeni şi este în special activ în controlul bacteriilor care formează mâl biologic, reducătoare de sulfat, heterotrofice şi bacteriilor asociate fierului, precum şi împotriva algelor, ciupercilor şi altor forme microbiologice.

Tratamentul biologic pentru apele de răcire este un tratament discontinuu, respectiv tratament în doze şoc foarte puternice de biocizi combinaţi, la intervale regulate, când nivelul NTG a depasit limitele de 100.000 (105) germeni, dar nu a avut loc o infestare masivă, peste 10.000.000 (107) germeni; în urma tratamentului de biocidare se reduc brusc valorile sub 5.000 (5 x 103) datorită atacului cu biocizi, curăţirea instalaţiei cu EDIROM BIODISPERSANT 3D si EDIROM DISPERSANT 3D şi prin purje masive, astfel sistemul se pregăteşte pentru o nouă perioadă. Totodată tratamentul şoc nu permite creerea imunităţii materialului microbiologic, ceea ce ar duce la ineficientizarea tratamentului.

În cazul avariilor, când apar impurificări cu produse petroliere şi concentraţia substanţelor organice creşte peste limita de 50 mg/l, acestea pot crea mediu propice dezvoltărilor microbiologice accelerate. Se impune depistarea sursei de impurificare, izolarea sau scoaterea din circuit a utilajului cu pierderi, repararea acestuia şi începerea tratamentului de avarie cu EDIROM DISPERSANT PP şi EDIROM BIO C, urmat de purje masive pâna la încadrarea concentraţiei de substanţe organice în apa de răcire sub limita de 50 mg/litru.
Concentraţia optimă de lucru a produsului EDIROM BIO C în apa recirculată variază între limitele de 20÷500 mg/l calculată la cantitatea totală de apă din sistem, în funcţie de evoluţia numărului total de germeni – NTG şi de concentraţia de substanţe organice în apa de răcire.

Produsele sunt utilizate numai în scopuri profesionale, de către operatori special instruiţi, respectând prevederile din Fişa cu date de securitate a produsului.

Prin respectarea acestor concentraţii sau prin neutralizarea soluţiilor de tratament (pentru EDIROM ICR3A), purjarea apelor tratate cu acest produs se poate face direct în receptorii naturali sau în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare deoarece se respectă limitele de încărcare cu poluanţi prevăzute în Normativele NTPA-001/2002 şi NTPA-002/2002 (Anexele nr. 2 şi 3 la Hotărârea de Guvern nr. 188 din 28 februarie 2002, modificată cu Hotărârea de Guvern nr. 352 din 21 aprilie 2005).
Produsele se ambalează în recipiente din material plastic, perfect etanşe, în bună stare, curate şi uscate.
Ambalajele sunt cu regim de restituire, fiind refolosibile.
Tot timpul ambalajele cu produs se păstrează bine închise. Manipularea ambalajelor cu produs se face cu atenţie, fără a fi trântite.

Produsele au o valabilitate de 12 luni de la data fabricaţiei, în ambalajul original şi în condiţiile de manipulare, depozitare, conservare şi transport prevăzute în Fişa tehnică.

Toate operaţiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare şi eliminare în condiţii de siguranţă se vor realiza respectând cu stricteţe normele de prevenire şi stingere a incendiilor, normele de protecţia muncii şi igienă sanitară şi normele de protecţia mediului; date detaliate se găsesc în Fişa cu date de securitate a produsului.

 

Va recomandam cu caldura si serviciile partenerilor nostrii: Fotograf Nunta Bucuresti, Formatie Nunta Bucuresti, Dj Nunta Targoviste, Cazare Targoviste, Cazare Titu, Cover Band Bucuresti.

EDICHIM S.R.L. GĂEŞTI
Str. Nicolae Titulescu, Nr. 23B
Oraş GĂEŞTI, Judeţul Dâmbovţta
[email protected]
tel. 0245 713 365
      0245 710 721
      0371 088 666
fax. 0245 713 357
       0245 713 365

Aboneaza-te la stiri
Fii informat despre produsele si promotiile EDICHIM